สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68.4 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกฤษณา  ใจงาม
 
1. นางรวีวรรณ  เพาะเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรันยู  คำดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อนุเคราะห์
 
1. นายเรืองโรจน์  โอษฐงาม
2. นายจำเนียร  เพาะเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  ถาวร
2. เด็กชายอุเทน  คำดี
 
1. นายเรืองโรจน์  โอษฐงาม
2. นายจำเนียร  เพาะเจริญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงพัชรศรี  พูนจันทึก
 
1. นางวิลัยลักษ์  ภูเขียว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทราจารวัตร
 
1. นายมังกร  โคตรวงศ์
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกฤษฏา  นาคแท้
2. เด็กชายอุดม  เพชรสูงเนิน
 
1. นางสาวมยุรา  คำดี
2. นายเรืองโรจน์  โอษฐงาม