สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  น้อยยม
2. เด็กชายวิรัตน์  สาธร
3. เด็กชายเจษฎา  มีพฤกษ์
 
1. นายประเสริฐ  สอนดี
2. นายศิลณรงค์  ศิลาชัย