สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49.86 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธีรพล  ทำทอง
2. เด็กชายวิทยา  ศรัทธาธรรม
 
1. นายศิลณรงค์  ศิลาชัย
2. นายวิโรจน์  สุริเทศ