สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวัฒนชัย  บุญเฟื่อง
2. เด็กชายศุภชัย  วิถุนัด
 
1. นายวิโรจน์  สุริเทศ
2. นางสาวเลอสิรี  มงคลสรภิรมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49.86 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธีรพล  ทำทอง
2. เด็กชายวิทยา  ศรัทธาธรรม
 
1. นายศิลณรงค์  ศิลาชัย
2. นายวิโรจน์  สุริเทศ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนนท์  น้อยยม
2. เด็กชายวิรัตน์  สาธร
3. เด็กชายเจษฎา  มีพฤกษ์
 
1. นายประเสริฐ  สอนดี
2. นายศิลณรงค์  ศิลาชัย