สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มานุจำ
2. เด็กชายธนกร  แซ่โล้ว
3. เด็กหญิงนรีสา รูธ  คลิงเกอร์
4. เด็กหญิงระวีวรรณ  เวลเชล
5. เด็กชายวรธน  ทองร่อน
6. เด็กชายอธิวัฒน์  รุ่งฉัตรฐานนท์
 
1. นายธงชัย  สามสี
2. นายโสรเชษฐ  ชินวงศ์