สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบวรธรรมประยุติวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.66 ทองแดง 12 1. เด็กชายอดิเทพ  วิสารัตน์
2. เด็กชายเอกรินทร์  เทียบทอง
 
1. นางสาวนิรชา  ชาติมนตรี