สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนาด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงญาณิศา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญมาก
 
1. นางพรปวีณ์  วงศ์นามเถาว์
2. นายธนพล  วงศ์นามเถาว์