สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนากร  บูรณะ
2. เด็กชายสุรชัย  แต้นวกุล
 
1. นางสาวสำรวล  ประดับศรี
2. นายวรวุฒิ  สุขแสวง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรีพรหม
 
1. นางสาวปิยะธิดา  แท่นแก้ว
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62.1 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธันยรัตน์  หอมหวล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  ปานทอง
 
1. นางบุญเรือง  หาสุข
2. นางสาวศุภกานต์  เจริญยิ่ง