สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขยอง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรอุมา  แรงจบ
 
1. นางโชติกา  ดีเกิด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ธรรมษา
2. เด็กหญิงวรดา  รำจวน
 
1. นางโชติกา  ดีเกิด