สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.8 เงิน 15 1. เด็กชายสุรยุทธ  ใยชื่น
 
1. นางสาวมาศฤดี  ศรีวิเศษ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายวีระชัย  แก้วงาม
 
1. นางสาวพัชนิดา  เจือจันทร์