สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.89 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกฤษกร  เหมือนลือ
2. เด็กชายธนกร  มีโชค
 
1. นางจัฏรพร  มหาสาโร
2. นางสาวอุไร  หวังสุดดี