สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตางมาง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72.9 เงิน 8 1. เด็กชายมนัสวิน   จิตรเดียว
2. เด็กชายวรินทร  พรหมเสนา
3. เด็กหญิงอรปรียา   บัวทอง
 
1. นางสาวสุพิชชา   บุญขาว
2. นางสาวสุพัตรา   วงศ์วังจันทร์