สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.82 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายฉันทพล  สุดาจันทร์
2. เด็กชายอนุชิต  อินสุข
 
1. นายพิทักษ์  จำปี
2. นางสาวกษิฬภัทร  รัตนจิโรจน์สกุล