สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทพร  ทองแม้น
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ดียิ่ง
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
2. นางมนัชญา  สวยรูป
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  เจริญยิ่ง
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุตรงาม
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น