สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายณรงศักดิ์   เบ็ญมาศ
2. เด็กหญิงอรณิชา  พาหอม
 
1. นางสาวจินตนา   ตินทอง
2. นางสาวนิสา  พิมพ์พอก
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เข็มผา
2. เด็กหญิงนิตยา  บุญภูมิ
 
1. นางสาวจินตนา   ตินทอง
2. นางสาวนิสา  พิมพ์พอก