สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนภูมิ  พิทักษ์ชาติ
2. เด็กหญิงนรากร  พอกพูนดี
3. เด็กชายปฐมพร  เครือเพชร
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำคม
5. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่ปูน
6. เด็กชายวายุ  สร้อยทอง
7. เด็กชายวีรชัย  หวังจันทร์
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วสว่าง
9. เด็กหญิงสุนิสา  คำคม
10. เด็กหญิงแสงจันทร์  จันทร์กล้า
 
1. นางกุหลาบ  ชุมไธสง
2. นางสุพัตรา  เจริญศิริ
3. นางสาวภรกัญ  รักดี