สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายสัตถาวุฒิ  งามแยะ
2. เด็กหญิงสายธาร  บุญมาก
 
1. นางศุภวดี  บูรณ์เจริญ
2. นายพรชัย  อวยพร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญมาก
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ยืนยง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 78.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สำรวมจิต
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ยืนยง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โฉลกดี
2. เด็กชายศุภโชค  บันเทิงใจ
3. เด็กชายอโนทัย  บุญมาก
 
1. นางสาวบุปผา  สาลีทอง
2. นางสาววิไลพร  ถะเกิงสุข
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริพร  กระแสโสม
2. เด็กหญิงอรปรียา  ยืนยง
 
1. นายธนากรณ์  บุญมาก
2. นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม