สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สิมาจารย์
2. เด็กชายณภัทร  บุญทัน
3. เด็กหญิงนิศากร  เกษรชื่น
4. เด็กชายสุกฤษ  ผาสุขดี
5. เด็กชายอินทัช  เกษรชื่น
 
1. นางปัณณิกา  ผมงาม
2. นางสาวอภิชชญา  อุรา