สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเด็กหญิงกนกวรรณ   คุณสวัสดิ์
 
1. นางสาวกฤษณา   เติมกล้า
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐสรณ์   วงค์ลคร
 
1. นางสาวกฤษณา   เติมกล้า
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญมาก
 
1. นางสาววิภาพร  วิมุล