สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  สมานโสร์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง
3. เด็กหญิงอทิตยา  ประดับ
 
1. นางใขสี  สมานสวน
2. นางสาวนันทนิษฎ์  วิรัตน์จินดารุจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.43 ทองแดง 6 1. เด็กชายจารุวิทย์  นรินรัมย์
2. เด็กชายติณณภพ  ลอดทอง
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์
2. นายเจนวิทย์  สาคร