สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจารพัต สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กชายคณาธิป  พรหมสหกสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันทิยา  สำนักนิตย์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  บุตรดี
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปานรวัช  ศิริรจน์
 
1. นางเสาวภา  แมนเมือง