สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจารพัต สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ทราจารวัตร
2. เด็กหญิงเบญจพร  ทราจารวัตร
 
1. นางกิตติมา  แก้วคำไสย์
2. นายณภัทร  อินทรามะ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63.3 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพันธวรรณ  แฮะประโคน
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิมุตกุล
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  อยู่ดี
 
1. นางบานเย็น  โอษฐ์งาม