สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแจรน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนธร  สุกิมานิล
2. เด็กชายวรัทยา   เคลื่อนสุข
3. เด็กหญิงเกษรากร  ปัญตะยัง
 
1. นางพนิดา  ยิ่งกล้า
2. นางกาญจนา  เสาสูง