สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโชกใต้ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  วารุลังค์
 
1. นางธนิตา  แสงสว่าง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรินรชา  เชื้อเหิม
 
1. นางธนิตา  แสงสว่าง