สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรักชาติ  เป็นตามวา
2. เด็กชายวรชาติ  สายวัน
3. เด็กหญิงสุนันทา  มะเดื่อ
4. เด็กชายอภินันท์  สมานมิตร
5. เด็กชายเจษฎาพงษ์  ลุนภูงา
 
1. นายพิชิต  ทีอุปมา
2. นางพจมาลย์  สายยศ