สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนออง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันทิการณ์  โปรดประโคน
2. เด็กชายภาคภูมิ  เหล่าศรี
3. เด็กชายลัคนทิน  เสือนาค
 
1. นางเกษศิรืนทร์  กระแสโสม
2. นางวิริยา  เยาวลักษณ์
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สำราญใจ
2. เด็กหญิงนิชกานต์  คล่องจิต
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขหอม
 
1. นางเกษศิรืนทร์  กระแสโสม
2. นางวิริยา  เยาวลักษณ์