หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 (กลุ่มฯ1-9)และ 713(กลุ่มฯ10-18) 26 ก.ย. 2557 13.00-15.00 อาคารใหม่ 3 ชั้น
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 714 (กลุ่มฯ1-9)และ 715(กลุ่มฯ10-18) 26 ก.ย. 2557 13.00-15.00 อาคารใหม่ 3 ชั้น
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 (กลุ่มฯ1-9)และ 723(กลุ่มฯ10-18) 26 ก.ย. 2557 13.00-15.00 อาคารใหม่ 3 ชั้น
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารประกอบหลังเสาธง ชั้น 1 ห้อง ศาลาร้อยเสาและหน้าชั้นเรียนอนุบาล1 26 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคาร 7 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 7 ห้อง บริเวณทางขึ้นอาคารด้านทิศตะวันออก 26 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป อาคารใหม่ 3 ชั้น
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง บริเวณด้านในหอประชุม 26 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ด้านหลังเสาธง
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคาร 7 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 7 ห้อง บริเวณทางขึ้นอาคารด้านทิศตะวันตก 26 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป อาคารใหม่ 3 ชั้น
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง คอมพ์1 (กลุ่มฯ1-9)และ คอมพ์2(กลุ่มฯ10-18) 26 ก.ย. 2557 09.30-12.00 อาคาร 2 ชั้น ด้านหลังเสาธง
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง คอมพ์1 (กลุ่มฯ1-9)และ คอมพ์2(กลุ่มฯ10-18) 26 ก.ย. 2557 13.00-15.30 อาคาร 2 ชั้น ด้านหลังเสาธง
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00 อาคาร 2 ชั้น ด้านหลังเสาธง
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 26 ก.ย. 2557 13.00-16.00 อาคาร 2 ชั้น ด้านหลังเสาธง
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง GTX 26 ก.ย. 2557 09.00-12.00 อาคารด้านทิศใต้สนามฟุตบอล


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 045691533 ต่อ 26 หรือ 0885819591 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]