หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคาร 1 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ป. 4/2 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคาร 1 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ป. 2/2 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 1 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ป. 2/2 20 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคาร 3 ร.ร. สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ประชุม 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 เต็นท์ สนามบาสเกตบอล ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม 20 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงอาหาร ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 อาคาร 2 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 อาคาร 2 ร.ร. สระกำแพงวิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 อาคาร 3 ร.ร. สระกำแพงวิทยาคม ห้อง เวทีห้องประชุม 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 อาคาร 3 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง เวทีห้องประชุม 20 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ศาลาการเรียนรู้ 1 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ศาลาการเรียนรู้ 2 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ศาลาการเรียนรู้ 1 20 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อาคาร 1 ร.ร. สระกำแพงวิทยาคม ห้อง อ. 1/1 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคาร 1 ร.ร. สระกำแพงวิทยาคม ห้อง อ. 1/2 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 1 ร.ร. สระกำแพงวิทยาคม ห้อง อ. 1/1 20 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 อาคาร 3 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ป. 5/1 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 045691533 ต่อ 26 หรือ 0885819591 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]