หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง ป.5/1 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 1
09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ ิอาคารหอการค้าไทยจีน ชั้น 1 ห้อง ป.4/2 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรัชนีศรีศิลป์ 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเคียวนำ อาคารหอการค้าไทย ชั้น 1 ห้อง ป.4/4 28 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 045691533 ต่อ 26 หรือ 0885819591 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]