หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 800 1.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
2 801 1.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
3 802 2.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
4 803 2.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
5 804 3.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
6 805 3.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
7 806 4.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
8 807 4.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 808 5.100 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 ทีม 30 คน/ครู 7 คน 2
10 809 5.100 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 ทีม 30 คน/ครู 7 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 045691533 ต่อ 26 หรือ 0885819591 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]