ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีไม่มีการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ดำเนินการโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา http://inno.obec.go.th หรือ รายละเอียดตามลิงค์ ดังกล่าวข้างต้น (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557) กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร. 0 2288 5895 E-mail : thaiobecrobot@gmail.com
วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 23:46 น.