เปิดระบบรับสมัครการแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ เดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน)
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้ 1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ (เปิดระบบรับสมัครเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน) 2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต (เปิดระบบรับสมัครเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน) 3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 12:22 น.