ขอให้ทุกศูนย์สาระฯ และ ทุกโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ก่อนเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร

      เนื่องจากการดำเนินการแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้ทุกศูนย์สาระฯ  และทุกโรงเรียน เข้าระบบโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ให้ทุกต้องสมบูรณ์ และโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งขันระดับภาคฯ ในกิจกรรมที่ยังไม่มีการแข่งขัน ขอให้ประสานงาน ศน.และประธานศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบโดยตรง โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2557  หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะปิดระบบการแก้ไขข้อมูล และเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร ต่อไป  อีกทั้งขอให้ทุกโรงเรียนที่สนใจ  สมัครแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เหลือ คือ A Math, Crosswords, ซูโดกุ และ คำคม ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับชาติ  สมัครออนไลน์ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ การสมัครภายหลังจะมีความยุ่งยาก โดยต้องทำหนังสือเพื่อขอ และรอการอนุมัติการสมัครออนไลน์ใหม่

      ทุกท่านสามารถเข้าติดตามข่าวสาร ข้อมูลล่าสุด ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันระดับภาคฯ ที่ จ.สกลนคร ตาม ลิ้งค์ http://esan64.net/

         หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ  กรุณาติดต่อ ศน.ชาตรี  ไชยโยธ 0885819591 /online.nited@gmail.com

เติม  กรุณาติดต่อ ศน.ชาตรี  ไชยโยธา  0885819591 /// online.nited@gmail.com

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 14:13 น.