สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64.6 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชุติมา  บัววงค์
 
1. นางพรสวรรค์  ขาวแร่
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  จังอินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  บัววงค์
 
1. นายเอกยุทธ  แพทย์มด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  จังอินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  จังอินทร์
2. เด็กหญิงศศินิภา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม
2. นายเอกยุทธ  แพทย์มด