สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชดา  ดีเพียร
 
1. นางวรรณภา   อินพิลา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจารุภัทร  พลพงษ์
 
1. นางจิตติมา  นาใจคง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางวรรณภา   อินพิลา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยธี
 
1. นางจิตติมา  นาใจคง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงบรรฑวรรณ  คำนวณ
 
1. นางสาวปรารถนา  ทองขำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยธี
 
1. นางจิตติมา  นาใจคง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิราภร  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงวนิดา  คาวี
 
1. นางสาวปรารถนา  ทองขำ
2. นางสาวบุหงา  คงราช
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุระโคตร
2. เด็กหญิงอาริสา  คูคำ
 
1. นางจิตติมา  นาใจคง
2. นางสาวปรารถนา  ผองขำ