สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายชินกร  ผู้มีสัตย์
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  คะหาญ
 
1. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
2. นางพูนทรัพย์  แสงงาม