สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะฟัก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.8 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายกฤชฎา  ชมพู
2. เด็กชายนาวิน  ผิวจันทร์
 
1. นายสมใจ  จันทร์นวล
2. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร