สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายนราธร  พาหา
 
1. นางกาญจนา  แรงรอบ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวรัทยา  ยืนยง
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายกตัญญู  พาหา
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  พาหา
3. เด็กชายจิตภาณุ  เหล่าสุวรรณ
4. เด็กชายลอย  พาหา
5. เด็กชายสารัช  นามประมา
6. เด็กชายอติชาติ  เขียวแก้ว
 
1. นายมานิต  บุญอินทร์