สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระภู สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชนก  สำราญสุข
 
1. นางสุภัทรา  บรรลังค์
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงวงค์
 
1. นายประทวน  บรรลังค์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  บรรลังค์
2. เด็กหญิงพัชริดา  โยธิคาร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บรรลังค์
 
1. นายคำภา  เชื้อแน่น
2. นางลันดร  เชื้อแน่น
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายคงพัฒน์  โยธิคาร์
2. เด็กชายวิทยศักดิ์  ประสาร
3. เด็กชายเดชศักดิ์ดา  ประสาร
 
1. นางประยูรศรี  แก้วใส