สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ภักดี
 
1. นายเอกสิทธิ์  พวงคำ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนาพร  แสงช้าง
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉันทยา  แสงแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพรชิตา  หนูอ้น
 
1. นางสุดสงวน  นามปัญญา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 -    
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองสำแดง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  อดทน
4. เด็กชายสานนท์  กองไทสงค์
5. เด็กหญิงสุปราณี  ขันติวงค์
 
1. นายเอกสิทธิ์  พวงคำ
2. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สงผัด
2. เด็กหญิงพิยดา  ทรงไตรย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
2. นายสัมพันธ์  แก้วพรม