สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายนัฐพล  ศรีลุน
2. เด็กชายวรวุฒิ  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
2. นายประภาส  งามเจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 66 ทองแดง 46 1. เด็กชายวรวุฒิ  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมใจ
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด