สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ด้วง
 
1. นางสาวเพ็ชรรี  ธนะศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายธนพล  บุญตา
 
1. นายฐานิฏฐ์  ศรีธนสุวรรณ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เกษลคร
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์