สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เกษลคร
 
1. นางธัญญ์นิศา  ศรีธนสุวรรณ์