สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 35 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  ชีวะเวช
2. เด็กชายอภิชัย  ธรรมวัตร
 
1. นายอรรถพร  สิงหกุล
2. นางสุดาพร  ร่วมบุญ