สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.93 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายธันนภัส  คำผาย
2. เด็กชายยุทธการ  แหวนหล่อ
 
1. นายอรรถพร  สิงหกุล
2. นางสาวนิภา  ประยงค์หอม