สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.25 เงิน 34 1. เด็กชายชนการตื  พงษ์สีดา
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติยศดา  สาธุ
2. เด็กชายทิวา  พงษ์สีดา
3. เด็กหญิงอรกช  คะเรรัมย์
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตันนารัตน์
2. เด็กชายกิตติยศดา  สาธุ
3. เด็กชายสิทธิโชติ  ราษเจริญ
 
1. นางสาวปัทมาศ  สานิสี
2. นางรัชนีวรรณ  โยธิการ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.57 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติคุณ   ประสงค์คุณ
2. เด็กชายศราวุฒิ  จำนิล
 
1. นางรวิกานต์  วรรณแก้ว
2. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 37 1. เด็กชายทรงพล  การะเกษ
 
1. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 44 1. เด็กชายทรงพล  การะเกษ
 
1. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุดจ่าชารี
3. เด็กชายวัชรพล  รักษาราช
 
1. นางสุภาวรรณ  มะณีลำ้
2. นางยุภาพร  บัวพันธ์