สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายวีระพงค์  ผู้มีสัตย์
2. เด็กชายวีระพงค์  ผู้มีสัตย์
3. เด็กชายวีระพงค์  ผู้มีสัตย์
 
1. นายเอกภพ  วันซวง
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 42 1. เด็กชายจักรภัทร มีทอง  มีทอง
2. เด็กชายวีระพงค์  ผู้มีสัตย์
 
1. นางสาวสุธิชา  คำชาลี