สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายกนกพล  อยู่ลอย
2. เด็กชายทิตถากร  บัวเชย
3. เด็กชายพลพล  ศรีทอง
 
1. นางสุนีย์  พระธานี
2. นางรัชนีย์  โสพิศ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงชาลินี  จันดาวงค์
 
1. นางสาวภัทรธนันท์  วงษ์เจริญ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 37 1. เด็กหญิงชาลินี  จันดาวงค์
 
1. นางสาวภัทรธนันท์  วงษ์เจริญ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กชายกิตติธัช  กะลาสิงห์
2. เด็กหญิงธิดา  ไชยพันธ์
3. เด็กชายธุวานันท์  แท่งทอง
 
1. นางสาวภัทรธนันท์  วงษ์เจริญ
2. นางประยูรวรรณ  แก้วฤทธิ์