สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79.6 เงิน 7 1. เด็กชายนันทยศ  ภาชู
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงพลอยสวย  สาผาย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จิตตำนาน
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนันทพร  นรสาร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงวรินยุพา  สุดดี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร์  เหลาแก้ว
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 7 1. เด็กชายอนันตชัย  แดงบุญเรือง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 37 1. เด็กชายธนพล  คะมะคต
2. เด็กหญิงวารีวัลย์  ศรีภูมาตย์
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
2. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข