สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายคณภรณ์   ใชโย
2. เด็กหญิงชนาภา  โพธา
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา
2. นายรังสรร  บัวพันธ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายวุฒิชัย  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวอุไรววรณ  ชื่นตา